Калкуратор пореза на имовину објекта

 

pozadina3Унесите број квадрата објекта у м²  

* површина подова у објекту

 

Изаберите годину изградње објекта  

Изаберите зону објекта  

* зона је одређена одлуком о зонама, детаљнијеОВДЕ

 

Изаберите врсту непокретности  

 

Да ли обвезник станује у објекту