Калкуратор пореза на имовину земљишта

 

pozadina3Унесите површину земљишта у м²  

 

Изаберите зону земљишта  

* зона је одређена одлуком о зонама, детаљнијеОВДЕ

 

Изаберите врсту земљишта